Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Markos 1:5 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Markaasaa waxaa u soo baxay dadkii Yahuudiya oo dhan iyo kuwii Yeruusaalem oo dhan, oo kulligoodna Webi Urdun ayuu ku baabtiisay, iyagoo dembiyadooda qiranaya.

akhri dhamaystiran cutubka Markos 1

arki Markos 1:5 macnaha guud