Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Luukos 9:16 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Markaasuu wuxuu qaaday shantii kibsood iyo labadii kalluun, oo intuu cirka eegay, ayuu barakeeyey, oo kala jejebiyey, oo xertiisii siiyey, inay dadkii badnaa hortooda dhigaan.

akhri dhamaystiran cutubka Luukos 9

arki Luukos 9:16 macnaha guud