Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Luukos 4:30 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Laakiin isagu intuu dhex maray ayuu iska tegey.

akhri dhamaystiran cutubka Luukos 4

arki Luukos 4:30 macnaha guud