Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Luukos 23:53 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Markaasuu soo dejiyey oo kafan ku duudduubay, oo wuxuu geliyey xabaal dhagax ka qodnayd, meel aan weligeed ninna la dhigin.

akhri dhamaystiran cutubka Luukos 23

arki Luukos 23:53 macnaha guud