Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Luukos 22:9 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Waxay ku yidhaahdeen, Xaggee baad doonaysaa inaannu ku diyaargarayno?

akhri dhamaystiran cutubka Luukos 22

arki Luukos 22:9 macnaha guud