Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Luukos 12:15 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Wuxuu iyaga ku yidhi, Fiiriya oo iska ilaaliya damacnimada oo dhan, waayo, qof goortuu maal badnaado, noloshiisu kama timaado maalkuu leeyahay.

akhri dhamaystiran cutubka Luukos 12

arki Luukos 12:15 macnaha guud