Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Luukos 10:19 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Bal ogaada, waxaan idin siiyey amar aad kula tumataan abeesooyin iyo dabaqalloocyo iyo xoogga oo dhan ee cadowga; innaba waxba idinma yeeli doono.

akhri dhamaystiran cutubka Luukos 10

arki Luukos 10:19 macnaha guud