Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Luukos 1:77 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo aad dadkiisa ogeysiisid badbaadada Ee dembidhaafkooda ah,

akhri dhamaystiran cutubka Luukos 1

arki Luukos 1:77 macnaha guud