Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Kolosay 4:6 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Mar kasta hadalkiinnu nimco ha lahaado isagoo cusbo lagu daray, inaad ogaataan sida idinku waajibka ah inaad mid kasta ugu jawaabtaan.

akhri dhamaystiran cutubka Kolosay 4

arki Kolosay 4:6 macnaha guud