Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Kolosay 3:22 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Addoommadow, wax kastaba ku addeeca kuwa xagga jidhka sayidyadiinna ah; hana ahaanina kuwo markii loo jeedo oo keliya shaqeeya sida kuwa dadka ka farxiya, laakiinse ku adeega qalbi daacad ah, idinkoo Rabbiga ka cabsanaya.

akhri dhamaystiran cutubka Kolosay 3

arki Kolosay 3:22 macnaha guud