Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Kolosay 3:16 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo erayga Masiixu ha idiinku jiro si badan xagga xigmadda oo dhan, idinkoo wax isbaraya oo isku waaninaya sabuurro iyo heeso ammaan ah iyo gabayo xagga ruuxa, idinkoo Ilaah ugu gabyaya nimcada qalbiyadiinna ku jirta.

akhri dhamaystiran cutubka Kolosay 3

arki Kolosay 3:16 macnaha guud