Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Kolosay 2:6 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Haddaba sidaad u aqbasheen Rabbi Ciise Masiix, ku socda,

akhri dhamaystiran cutubka Kolosay 2

arki Kolosay 2:6 macnaha guud