Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Kolosay 1:4 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Waxaannu maqalnay rumaysadkiinna xagga Ciise Masiix iyo jacaylka aad quduusiinta oo dhan u qabtaan,

akhri dhamaystiran cutubka Kolosay 1

arki Kolosay 1:4 macnaha guud