Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Kolosay 1:3 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Waxaannu ku mahadnaqnaa Ilaaha ah Aabbaha Rabbigeenna Ciise Masiix, annagoo had iyo goorba idiin soo ducaynayna.

akhri dhamaystiran cutubka Kolosay 1

arki Kolosay 1:3 macnaha guud