Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Galatiya 6:8 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Waayo, kii jidhkiisa wax ku beertaa wuxuu jidhka ka goosan doonaa qudhun, laakiin kii Ruuxa wax ku beertaa, wuxuu Ruuxa ka goosan doonaa nolol weligeed ah.

akhri dhamaystiran cutubka Galatiya 6

arki Galatiya 6:8 macnaha guud