Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Galatiya 6:15 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Waayo, gudniinta iyo buuryoqabnimada midna waxba ma tarto, laakiinse waxaa wax tara abuurid cusub.

akhri dhamaystiran cutubka Galatiya 6

arki Galatiya 6:15 macnaha guud