Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Galatiya 6:13 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Xataa kuwa gudanu sharciga ma xajiyaan, laakiin waxay u doonayaan in laydin gudo inay jidhkiinna ku faanaan.

akhri dhamaystiran cutubka Galatiya 6

arki Galatiya 6:13 macnaha guud