Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Galatiya 5:8 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Taladanu kama iman kan idiin yeedhaya.

akhri dhamaystiran cutubka Galatiya 5

arki Galatiya 5:8 macnaha guud