Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Galatiya 5:5 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Waayo, innagu xagga Ruuxa waxaynu rumaysad ku sugnaa rajada xaqnimada.

akhri dhamaystiran cutubka Galatiya 5

arki Galatiya 5:5 macnaha guud