Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Galatiya 5:15 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Laakiin haddaad isqaniintaan oo iscuntaan, iska dhawra yeydnan isbaabbi'in.

akhri dhamaystiran cutubka Galatiya 5

arki Galatiya 5:15 macnaha guud