Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Galatiya 4:23 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Laakiin kii addoontu xagga jidhkuu ka dhashay, naagta xorta ah keediise ballan buu ku dhashay.

akhri dhamaystiran cutubka Galatiya 4

arki Galatiya 4:23 macnaha guud