Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Galatiya 3:13 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Masiix wuxuu inaga furtay inkaartii sharciga, isagoo inkaar inoo noqday, waayo, waxaa qoran, Mid kasta oo geed ka soo deldelanu wuu inkaaran yahay,

akhri dhamaystiran cutubka Galatiya 3

arki Galatiya 3:13 macnaha guud