Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Galatiya 2:7 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Laakiinse kolkay arkeen in laygu ammaaneeyey injiilka kuwa buuryoqabka ah, xataa sidii Butros loogu ammaaneeyey injiilka kuwa gudan,

akhri dhamaystiran cutubka Galatiya 2

arki Galatiya 2:7 macnaha guud