Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Galatiya 2:17 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Laakiinse markaynu doonaynay inaynu Masiix xaq ku noqonno, haddii la helo inaynu qudheennu dembilayaal nahay, Masiix miyuu yahay midiidinka dembiga? Ma suurtowdo!

akhri dhamaystiran cutubka Galatiya 2

arki Galatiya 2:17 macnaha guud