Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Filiboy 4:23 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Nimcada Rabbi Ciise Masiix ha la jirto ruuxiinna.

akhri dhamaystiran cutubka Filiboy 4

arki Filiboy 4:23 macnaha guud