Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Filiboy 4:20 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Haddaba ammaanu ha u ahaato Ilaaha Aabbeheenna ah weligiis iyo weligiis. Aamiin.

akhri dhamaystiran cutubka Filiboy 4

arki Filiboy 4:20 macnaha guud