Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Filiboy 4:15 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Idinka qudhiinnuba waad taqaaniin, reer Filiboyow, in injiilka bilowgiisii markii aan Makedoniya ka soo kacay aan kiniisaduna ila qaybsan waxa ku saabsan bixinta iyo helidda, idinkoo keliya mooyaane.

akhri dhamaystiran cutubka Filiboy 4

arki Filiboy 4:15 macnaha guud