Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Filiboy 2:13 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

waayo, waa Ilaah kan idinkaga dhex shaqeeya xagga doonista iyo xagga shuqulkaba farxaddiisa wanaagsan aawadeed.

akhri dhamaystiran cutubka Filiboy 2

arki Filiboy 2:13 macnaha guud