Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Filemon 1:8 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Sidaas daraaddeed, in kastoo aan Masiixa ku leeyahay dhiirranaan badan inaan kugu amro waxa kuu eg,

akhri dhamaystiran cutubka Filemon 1

arki Filemon 1:8 macnaha guud