Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Filemon 1:24 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

iyo Markos, iyo Aristarkhos, iyo Deemaas, iyo Luukos, kuwaas oo ila shaqeeya.

akhri dhamaystiran cutubka Filemon 1

arki Filemon 1:24 macnaha guud