Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Filemon 1:20 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Haah, walaalkayow, xagga Rabbiga farxad aan kaa helo, qalbigaygana xagga Masiixa ku qabowji.

akhri dhamaystiran cutubka Filemon 1

arki Filemon 1:20 macnaha guud