Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Filemon 1:15 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Mindhaa wuxuu cabbaar kaaga maqnaa inaad weligaa haysatid;

akhri dhamaystiran cutubka Filemon 1

arki Filemon 1:15 macnaha guud