Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Filemon 1:1 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Anigoo Bawlos ah oo Ciise Masiix maxbuus u ah, iyo walaalkeen Timoteyos, waxaannu warqaddan u qoraynaa Filemon oo ah gacaliyahayaga nala shaqeeya,

akhri dhamaystiran cutubka Filemon 1

arki Filemon 1:1 macnaha guud