Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Falimaha Rasuullada 9:36 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Haddaba waxaa Yaafaa joogi jirtay naag xer ah oo la odhan jiray Tabita taasoo micneheedu yahay Dorkas. Naagtaas waa camal wanaagsanayd, sadaqooyinna waa bixin jirtay.

akhri dhamaystiran cutubka Falimaha Rasuullada 9

arki Falimaha Rasuullada 9:36 macnaha guud