Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Falimaha Rasuullada 6:10 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Iyaguna waa is-hor taagi kari waayeen xigmaddii iyo Ruuxii uu ku hadlay.

akhri dhamaystiran cutubka Falimaha Rasuullada 6

arki Falimaha Rasuullada 6:10 macnaha guud