Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Falimaha Rasuullada 28:18 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Iyaguna, markii ay i imtixaameen, waxay damceen inay iska kay daayaan, maxaa yeelay, sabab dhimasho istaahisha aanay igu jirin.

akhri dhamaystiran cutubka Falimaha Rasuullada 28

arki Falimaha Rasuullada 28:18 macnaha guud