Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Falimaha Rasuullada 25:2 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Markaasaa wadaaddadii sare iyo raggii Yuhuudda u waaweynaa waxay isagii u sheegeen wax Bawlos ka gees ah, wayna baryeen

akhri dhamaystiran cutubka Falimaha Rasuullada 25

arki Falimaha Rasuullada 25:2 macnaha guud