Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Falimaha Rasuullada 12:23 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Markiiba ayaa malaa'igtii Rabbigu ku dhufatay, maxaa yeelay, Ilaah ma uu ammaanin; markaasaa waxaa cunay dixiryo, oo naftiina ka dhacday.

akhri dhamaystiran cutubka Falimaha Rasuullada 12

arki Falimaha Rasuullada 12:23 macnaha guud