Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Falimaha Rasuullada 12:2 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Wuxuuna seef ku dilay Yacquub oo ahaa Yooxanaa walaalkiis.

akhri dhamaystiran cutubka Falimaha Rasuullada 12

arki Falimaha Rasuullada 12:2 macnaha guud