Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Efesos 4:31 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Haddaba qadhaadh iyo dhirif iyo cadho iyo qaylo iyo cay oo dhammi ha idinka fogaadeen iyo xumaan kastaaba;

akhri dhamaystiran cutubka Efesos 4

arki Efesos 4:31 macnaha guud