Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Efesos 3:5 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

kaas oo aan qarniyadii kale loogu ogeysiin bini aadmiga sida haatan Ruuxu ugu muujiyey rasuulladiisa iyo nebiyadiisa quduuska ah.

akhri dhamaystiran cutubka Efesos 3

arki Efesos 3:5 macnaha guud