Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Efesos 3:17 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

iyo in Masiixu qalbiyadiinna degganaado xagga rumaysadka,

akhri dhamaystiran cutubka Efesos 3

arki Efesos 3:17 macnaha guud