Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Efesos 2:19 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Sidaas daraaddeed idinku mar dambe ma ihidin ajanabiyo iyo shisheeyayaal, laakiinse quduusiintaad isku waddan tihiin, oo waxaad ka mid tihiin reerka Ilaah,

akhri dhamaystiran cutubka Efesos 2

arki Efesos 2:19 macnaha guud