Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Efesos 1:15 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Anigu waxaan maqlay rumaysadkiinna xagga Rabbi Ciise, iyo jacaylka aad quduusiinta oo dhan u qabtaan, oo sidaas daraaddeed

akhri dhamaystiran cutubka Efesos 1

arki Efesos 1:15 macnaha guud