Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Cibraaniyada 9:22 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Inta badan wax walba waxaa lagu nadiifiyaa dhiig sida sharcigu leeyahay, oo dhiigdaadinla'aan dembidhaaf ma jiro.

akhri dhamaystiran cutubka Cibraaniyada 9

arki Cibraaniyada 9:22 macnaha guud