Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Cibraaniyada 9:17 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Waayo, dardaaranka waa la fuliyaa meeshii dhimasho jirto, maxaa yeelay, waxba ma taro intii kii dardaarmay nool yahay.

akhri dhamaystiran cutubka Cibraaniyada 9

arki Cibraaniyada 9:17 macnaha guud