Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Cibraaniyada 7:19 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

maxaa yeelay, sharcigu waxba ma uu kaamilin. Oo waxaa la keenay rajo ka wanaagsan oo aynu Ilaah ugu dhowaanno.

akhri dhamaystiran cutubka Cibraaniyada 7

arki Cibraaniyada 7:19 macnaha guud