Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Cibraaniyada 7:13 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Waayo, kii waxyaalahan laga sheegay waa qolo kale oo aan nin meeshii allabariga ka shaqeeyey ka iman.

akhri dhamaystiran cutubka Cibraaniyada 7

arki Cibraaniyada 7:13 macnaha guud