Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Cibraaniyada 5:1 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Wadaad sare oo kasta, oo dadka laga dhex bixiyo, waxaa dadka loogu doortaa waxyaalaha Ilaah ku saabsan, inuu hadiyado iyo allabaryoba u bixiyo dembiyada aawadood.

akhri dhamaystiran cutubka Cibraaniyada 5

arki Cibraaniyada 5:1 macnaha guud