Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Cibraaniyada 4:4 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Waayo, isagu meel buu maalintii toddobaad sidan ka yidhi, Maalintii toddobaad Ilaah baa shuqulladiisii oo dhan ka nastay.

akhri dhamaystiran cutubka Cibraaniyada 4

arki Cibraaniyada 4:4 macnaha guud